เพื่อให้บริการครบวงจร iloveyouwedding.com จึงเปิดให้บริการ ถ่ายภาพนิ่งทั้ง pre-wedding และ wedding ในวันงาน เพิ่มเติม โดยฝีมือช่างภาพมืออาชีพ Dollapoom Photographer ซึ่งมีรูปแบบ การให้บริการที่หลากหลาย

งานพิธี/งานแต่ง (Wedding Photography)

Package A (ช่างภาพ 2 คน)
2 Professional Photographer (1 Formal & 1 Candid)
– พิธีเช้า………. 16,900 บาท (ประมาณ 7.00-12.00น.)
– พิธีเช้า + บ่าย…. 21,900 บาท (ประมาณ 7.00-14.00น.)
– พิธีเย็น………. 16,900 บาท (ประมาณ 16.00-22.00น.)
– พิธีเช้า + เย็น…. 29,900 บาท (ประมาณ 7.00-12.00 และ 16.00-22.00น.)

Package B (ช่างภาพ 3 คน)
3 Professional Photographer (1 Formal & 2 Candid)
– พิธีเช้า………. 21,900 บาท (ประมาณ 7.00-12.00น.)
– พิธีเช้า + บ่าย…. 29,900 บาท (ประมาณ 7.00-14.00น.)
– พิธีเย็น………. 21,900 บาท (ประมาณ 16.00-22.00น.)
– พิธีเช้า + เย็น…. 39,900 บาท (ประมาณ 7.00-12.00 และ 16.00-22.00 น.)

สิ่งที่จะได้รับ

– ไฟล์ภาพทุกภาพ 
– ไฟล์ภาพทุกภาพ – แก้สีแก้แสงให้สวยงามทุกภาพ (ไม่ใช่รีทัช)
– ส่งงานเป็น USB Flash drive ได้
– ส่งตัวอย่างภายใน 1-7 วันหลังจากวันถ่าย
– ส่งงานทั้งหมดภายใน 2-4 สัปดาห์หลังจากวันถ่าย

Copyright 2020 © iloveyouwedding.com