ท่านสามารถชำระเงินมายังเราได้ 2 ทางค่ะ หากสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้

โทร 081-9226442 (วันและเวลาทำการค่ะ)

 • ยอดเงินต่ำกว่า 7,000 บาท ลูกค้าต้องชำระเต็มจำนวนก่อนจัดทำ
 • ยอดเงินมากกว่า 7,000 บาท ลูกค้าต้องชำระ 50% และในส่วนที่เหลือชำระก่อนวันส่งมอบงาน

ช่องทางชำระเงิน 2 วิธี

1.ทางบัตรเครดิต ผ่านระบบ Paysbuy จะมีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกสินค้าที่ต้องการ
 2. กรอกใบจอง เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หลังพูดคุยจะทำใบเรียกเก็บเงินส่งไปทางอีเมล
 3. เมื่อคลิกลิงค์จากอีเมล ระบบจะเชื่อมโยงไปจ่ายเงินที่เว็บไซต์ Paysbuy (Payment Gateway)
 4. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต

2.หลังจากกรอกใบจองแล้ว เมื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา ก็สามารถชำระเงินทางการโอนเงินได้ทันที
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุรวงศ์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 002-275350-8 ชื่อบัญชี พิเชฐ  สุวิยานนท์

เมื่อทำการชำระเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งมายังทางร้าน หรือส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินที่
service.iloveyouwedding.com@gmail.com หรือ ถ่ายรูปสลิปส่งมาที่ 081-9226442
พร้อมกับการกรอกใบจองมายังทางร้าน

ท่านสามารถชำระเงินมายังเราได้ 2 ทางค่ะ หากสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้

โทร 081-9226442 (วันและเวลาทำการค่ะ)

 • ยอดเงินต่ำกว่า 7,000 บาท ลูกค้าต้องชำระเต็มจำนวนก่อนจัดทำ
 • ยอดเงินมากกว่า 7,000 บาท ลูกค้าต้องชำระ 50% และในส่วนที่เหลือชำระก่อนวันส่งมอบงาน

ช่องทางชำระเงิน 2 วิธี

1.ทางบัตรเครดิต ผ่านระบบ Paysbuy จะมีขั้นตอนดังนี้

 1. เลือกสินค้าที่ต้องการ
 2. กรอกใบจอง เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หลังพูดคุยจะทำใบเรียกเก็บเงินส่งไปทางอีเมล
 3. เมื่อคลิกลิงค์จากอีเมล ระบบจะเชื่อมโยงไปจ่ายเงินที่เว็บไซต์ Paysbuy (Payment Gateway)
 4. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต

2.หลังจากกรอกใบจองแล้ว เมื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรา ก็สามารถชำระเงินทางการโอนเงินได้ทันที
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุรวงศ์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 002-275350-8 ชื่อบัญชี พิเชฐ  สุวิยานนท์

เมื่อทำการชำระเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งมายังทางร้าน หรือส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินที่
service.iloveyouwedding.com@gmail.com หรือ ถ่ายรูปสลิปส่งมาที่ 081-9226442
พร้อมกับการกรอกใบจองมายังทางร้าน

Copyright 2020 © iloveyouwedding.com