คุณ Joye กับคุณ Toey ได้เลือกบริการ Cartoon Video โดยเลือกเทมเพลทแบบสั่งตัด โดยใช้ธีมภาพที่นำเสนอภาพสไลด์ รวมกับการไดคัทภาพจริงเพื่อนำเสนอประวัติของแต่ละคน ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ