ตัวอย่างผลงาน Slideshow Presentation โดยใช้บริการเสริมเพิ่มเติมข้อความไม่จำกัด ในธีม S14 : Sweet Heart หวานใจ ขอขอบคุณ คุณ Bloom & คุณ Ping ด้วยนะคะ