กรุณากรอกข้อมูลในหน้านี้ค่ะ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กดปุ่ม "ส่ง" ด้านล่างสุด ให้ด้วยนะคะ

แบบฟอร์มข้อมูลจัดทำพรีเซนเทชั่น www.iloveyouwedding.com

กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูล เพื่อยืนยันการจองทำพรีเซนเทชั่น และเพื่อใส่ใน พรีเซนเทชั่นแต่งงาน โดยแบบฟอร์มนี้จะถูกจัดส่งมายังร้านค้า เพื่อนำไปใช้สำหรับประกอบงานพรีเซนเทชั่นค่ะ

  
  เลือก การแจ้งชำระเงิน / การโอนเงิน ให้ทางร้านค้าทราบ โดยผ่านวิธีใด (ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อเจ้าบ่าว+เจ้าสาวแนบในหลักฐานมาด้วยนะคะ) / กรณียังไม่ชำระ เลือก "จะชำระแล้วแจ้งภายหลัง"

 
 

  วันที่ชำระเงิน *หากยังไม่ชำระให้เลือกวันทึ่คาดว่าจะชำระ

  เวลาที่ชำระเงิน *ตัวอย่างเช่น : 14.35 นาที / หากยังไม่ชำระใส่ 0


  
  วันที่แต่งงาน
  
  

 

  
  ข้อมูลส่วนตัว

  
  ชื่อ นามสกุล จริง ของเจ้าสาว (ภาษาไทย)

  ชื่อ นามสกุล จริง ของเจ้าสาว (ภาษาอังกฤษ)

  ชื่อเล่น เจ้าสาว (ภาษาอังกฤษ / ไทย)

  วันเกิดเจ้าสาว

  สถานที่เกิดของเจ้าสาว


  ชื่อ นามสกุล จริง ของเจ้าบ่าว (ภาษาไทย)

  ชื่อ นามสกุล จริง ของเจ้าบ่าว (ภาษาอังกฤษ)

  ชื่อเล่น เจ้าบ่าว (ภาษาอังกฤษ / ไทย)

  วันเกิดเจ้าบ่าว

  สถานที่เกิดของเจ้าบ่าว


  
  สินค้า / บริการ ที่เลือก


  บริการที่เลือก

  รูปแบบ Style พรีเซนเทชั่น

  เพลง / ศิลปิน ที่เลือก

  รูปแบบของผลงานและการจัดส่ง
 

  ที่อยู่ในการจัดส่ง
 

  ชื่อผู้ที่ติดต่อได้

  เบอร์โทรที่ติดต่อได้ *สามารถใส่หลายเบอร์ได้

  อีเมลที่ติดต่อได้ อีเมลสำรอง


  
  ฝากข้อความอื่นๆ ถึงทีมงานจัดทำ
  
  

พิมพ์เลข "หนึ่ง สี่ หก แปด" ในช่องด้านล่างนี้ (ป้องกันสแปม)
* หากไม่ใส่จะบันทึกไม่ผ่านนะคะ